ตากน้ำว้า รสหวานธรรมชาติ ขนาด 200 กรัม

45.00฿

ชื่อสินค้า ตากน้ำว้า

รสชาติ รสหวานธรรมชาติ

ปริมาณรวม 200 กรัม

ราคาหน่วยละ 45.-

ผลิตภัณฑ์จากผลไม่แปรรูปจากชุมชน เนื่องจากใช้ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง อำเภอแกลง โดยการช่วยเหลือเกษตรกรในการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร (กล้วยน้ำว้า) เพื่อเพิ่มและสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกรในพื้นที่ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นของประจำอำเภอแกลง (OTOP) เรียบร้อยแล้ว

Purchase & earn 45 points!
Report Abuse