ชื่อสินค้า ตากน้ำว้า (สินค้าโปรโมชั่น) รสชาติ รสหวานธรรมชาติ ปริมาณรวม 600 กรัม ราคาหน่วยละ 120.- ผลิตภัณฑ์จากผลไม่แปรรูปจากชุมชน เนื่องจากใช้ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง อำเภอแกลง โดยการช่วยเหลือเกษตรกรในการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร (กล้วยน้ำว้า) เพื่อเพิ่มและสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกรในพื้นที่ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นของประจำอำเภอแกลง (OTOP) เรียบร้อยแล้ว

120.00฿

ชื่อสินค้า ตากน้ำว้า (สินค้าโปรโมชั่น)

รสชาติ รสหวานธรรมชาติ

ปริมาณรวม 600 กรัม

ราคาหน่วยละ 120.-

ผลิตภัณฑ์จากผลไม่แปรรูปจากชุมชน เนื่องจากใช้ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง อำเภอแกลง โดยการช่วยเหลือเกษตรกรในการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร (กล้วยน้ำว้า) เพื่อเพิ่มและสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกรในพื้นที่ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นของประจำอำเภอแกลง (OTOP) เรียบร้อยแล้ว

Purchase & earn 120 points!
Report Abuse