กล้วยหอมโฉบ รสดั้งเดิม ขนาด 100 กรัม

45.00฿

ชื่อสินค้า กล้วยหอมโฉบ

รสชาติ ดั้งเดิม

ปริมาณ 100 กรัม

ราคาหน่วยละ 45.-

ผลิตภัณฑ์จากผลไม่แปรรูปจากชุมชน เนื่องจากใช้ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยอง อำเภอแกลง โดยการช่วยเหลือเกษตรกรในการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร (กล้วยหอม) เพื่อเพิ่มและสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกรในพื้นที่ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นของประจำอำเภอแกลง (OTOP) เรียบร้อยแล้ว

Purchase & earn 45 points!
Report Abuse